Nařízení Ministerstva ke dni 18.9.2020

Vzhledem k častým dotazům týkající se roušek vkládám poslední vyjádření ministerstva platné od dnešního dne 18.9.2020:

Vztahuje se na nás výjimka v bodě 2 y
citace:
2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:….
(y) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod)…

zdroj:
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani.pdf?fbclid=IwAR273hqQLqihtjwUwBYuGSLA9g6blMvL0GhgDHoO5sIxdKnot-evZZjVYpw

STM

Pokud bude mít někdo zájem o účast v STM, nebo se alespoň účastnit některých akcí je důležité, aby si přečetl tyto následující informace:

V příloze jsou podklady pro zájemce o STM

Akce STM podzim – tučně jsou zvýrazněny POVINNÉ akce, ostatní jsou dobrovolné

Vytiskněte si STM smlouvu a přílohu č. 1. Příloha je součástí smlouvy, takže ji musí zájemce podepsat také. Nestačí pouze podepsat smlouvu.

Účastnit se přípravy a jet na závody mohou samozřejmě i zájemci, kteří nepodepíší STM smlouvu, nemají pak ale nárok na slevy a výhody.

Podepsanou STM smlouvu mohou zájemci přinést podepsanou osobně na výběrový trénink 20.9.2020 nebo ji předají trenérům k odeslání.

Trenéři pak vyplní Soupisku zájemců a pošlou zpět ideálně během příštího týdne do 20.9.2020.

Trenéři dají vědět i v případě, že z naší školy nikdo o podzimní STM zájem mít nebude.

Nedělní výběrový trénink se koná v sokolovně Nusle Adresa:

Na Květnici 700/1a
Praha 4

Trénink proběhne od 12:30 do 17:00
Pauzy během tréninku dořešíme na místě pravděpodobně po skupinách.