Taekwondo

Taekwon-Do ITF je velmi všestranné a komplexní bojové umění. Je složeno z pěti základních prvků, jimiž jsou: základní technikytechnické sestavy neboli tulboj neboli matsogisebeobrana neboli hosinsool a celkové fyzické i psychické cvičení neboli dallyon.

Základní techniky tvoří základ pro celé další cvičení Taekwon-Do ITF. Cvičenec se v nich seznamuje se základy pohybu a technikami samotnými. Techniky mohou být prováděny na různá pásma různými úderovými plochami a v různých postojích. Takto vzniká škála mnoha technik, které Taekwon-Do ITF zná.

Technické sestavy slouží k procvičení aplikace technik proti imaginárnímu soupeři. Cvičenci v provádí techniky v různých obrazcích, čímž je trénují a zdokonalují. Technických sestav má Taekwon-Do ITF dvacet čtyři, každá z nich přitom má svůj význam. Pojmenovány jsou většinou podle významných osobností korejských dějin.

Taekwon-Do má propracovaný systém nácvikboje. Od řízených soubojů jako je tříkrokové sambo matsogi, kde se čvičenci seznamují s prvními základy kontaktu. Řízené je také dvoukrokové ibo matsogi a jednokrokové ilbo matsogi, které slouží ke zdokonalování obranných a útočných technik. Dále navazují souboj polořízený, neboli ban jayu matsogi, kde mohou být stanovena určitá omezení jako například maximální počet technik v jednom sledu, ale více se blíží volnému boji. Po polovolném boji zákonitě navazuje boj volný — jayu matsogi, zde nejsou žádná omezení na technikách ani na pohybu,i zde je však povolen maximálně semikontakt. Taekwon-Do ITF zná samozřejmě ještě více typů soubojů, jako třeba boj proti noži, nebo více soupeřům.

Hosinsool — cvičení sebeobrany, které má za úkol simulovat skutečné ohrožení. Součástí tohoto cvičení jsou vyproštění, páky, přehozy a podob.

A v neposlední řadě dallyon, což je celkový psychický i fyzický trénink cvičence. Patří sem např. posilování nebo trénink pohyblivosti a rychlosti.

Zásady Taekwon-Do

  • Zdvořilost (Jei)
  • Čestnost (Jomčchi)
  • Vytrvalost (Inne)
  • Sebeovládání (Kukki)
  • Nezdolný duch (Pekčol pulgul)

Slib Taekwon-Do ITF

  • Budu dodržovat zásady Taekwon-Do.“
  • „Budu respektovat mistra a sonbe.“
  • „Nikdy Taekwon-Do nezneužiji.“
  • „Budu bránit svobodu a spravedlnost.“
  • „Budu vytvářet mírovější svět.“

Zpracoval: Petr Chotěbor