Postoje

Moa sogi
Postoj s nohama u sebe. Tělo vzpřímeně, váha rozložena rovnoměrně na obě nohy (50% /50%).
Naranhi sogi
Postoj s s chodidly vzdálenými od sebe na šíři ramen (mezi malíkovými hranami). Osy chodidel směřují dopředu, tělo vzpřímeně, váha rozložena rovnoměrně na obě nohy (50% /50%).
Konnun sogi
Často používaný postoj vhodný pro útočné a obranné techniky.
Váha rozložena rovnoměrně na obě nohy
(50% / 50%).
Délka postoje je 1,5 násobek šíře ramen (měřeno od špičky nohy ke špičce) a postoj je s chodidly vzdálenými od sebe na šíři ramen (mezi osami chodidel).
Přední okraj pokrčeného kolene je kolmo nad patou (nad zadním okrajem).
Zadní koleno plně propnuté.
Prsty přední nohy směřují kupředu a u zadní nohy 25 stupňů vně.

Pokud je pravá noha vpředu pak je postoj pravý, jeli levá noha vpředu pak je postoj levý
Niunja sogi
Velmi často používaný postoj vhodný pro obranné techniky, ale i útok.
Váha na zadní noze je 70% a na přední 30%.
Délka postoje je 1,5 násobek šíře ramen (špička přední nohy a malíková hrana zadní nohy. Postoj je široký cca 2,5 cm , osy obou chodidel směřují dovnitř pod úhlem cca 15 stupňů.
Zadní noha: Přední okraj pokrčeného kolene je kolmo nad špičkou.
Kyčel, vnitřní okraj kolene a palcová strana zadní nohy tvoří kolmici.
Pokud je pravá noha vzadu pak je postoj pravý (váha je na pravé noze), jeli levá noha vzadu (váha je na levé noze) pak je postoj levý
Kondžong sogi
Váha je rozložena na obě nohy shodně 50% na 50%.
Délka postoje je 1,5 násobek šíře ramen (špička přední nohy a palcová hrana zadní nohy. Postoj je široký cca 2,5 cm , osy obou chodidel směřují dovnitř pod úhlem cca 15 stupňů.

Pokud je pravá noha vpředu pak je postoj pravý, jeli levá noha vpředu pak je postoj levý
Annun sogi
Váha je rozložena na obě nohy shodně 50% na 50%.
Šíře postoje je 1,5 násobek šíře ramen (mezi palcovými hranami).
Kjočcha sogi
Nohy jsou zkřížené. Váha těla je na nehybné noze a celá plochy chodidla je v kontaktu se zemí. Druhá noha se opírá pouze o přední část chodidla kvůli udržení pevnosti a rovnováhy. Osa chodidel jsou přibližně rovnoběžně.
Kolena jsou pokrčená kvůli snížení těžiště a stabilitě.
Pokud je váha na pravé noze, jedná se o postoj pravý.
Vebal sogi
Postoj na jedné noze. využívá se i trénování stability. Stojná noha je napnutá, chodidlo druhé nohy je v úrovni kolene nohy stojné a přitažené směrem k holeni – chodidlo je tedy rovnoběžně se zemí.
Pokud je váha na pravé noze, jedná se o postoj pravý.