Matsogi

Boj (korejsky matsogi) je v taekwondu rozdělen do několika částí:
  1. řízený
  2. polovolný
  3. volný

Ad 1) Sambo matsogi – tříkrokový boj
Jedná se o plně řízený boj. Může být jednocestné a dvoucestné, cvičené samostatně a ve dvojici:

Sambo matsogi  – v jednotlivcích
(na žlutý pásek se cvičí vždy samostatně)

Sambo matsogi  – ve dvojici
(na 7. kup = žlutozelený pásek)

1.
A (útočník): konnun so kaunde ap čirugi
B(obránce): an pchalmok kaunde yop makki
Náměr: na polovinu chodidla

2.
A(útočník): Konnun so nopchunde ap čirugi
B(obránce): Konnun so pchalmok čchukchjo makki
Náměr: pata za patu

Sambo matsogi – ve dvojici
(na 6. kup = na zelený pásek)

Tříkrokový souboj ve dvojici

1.
A(útočník): kaunde apčcha pučigi
B(obránce): pchalmok nadžunde makki
Náměr: pata za patu

2.
A(útočník): niundža so sonkchal yop terigi
B(obránce): niundža so sonkchal tebi makki
Náměr: na čtvrt chodidla

3.
A(útočník): konnun so nopchunde ap čirugi
B:(obránce) pchakat pchalmok nopchunde yop makki
Náměr: chodidlo vedle chodidla

4.
A(útočník): niundža so sonkchal yop terigi
B(obránce): niundža so sang pchalmok makki
Náměr: na polovinu chodidla

Sambo matsogi – Dvoucestné –  souboj ve dvojici
(na 5 . kup = zeleno-modrý pásek)

1.
A(útočník): nuinja so sonkchal yop terigi 
B (obránce) nuinja so sonkal devi makki 
naměření: 1/2 chodidla, naměření v niunja sogi, přípravný postoj v gonnun sogi

2.
A (útočník): kaunde apcha pusigi
B (obránce): pakat palmok najunde makki
naměření: noha vedle nohy, v gonnun sogi jak naměření, tak i přípravný postoj

Ibo matsogi – Dvoukrokový souboj ve dvojici

1.
A(útočník): najunde apcha busigi 
gunnun so nopchunde ap jirugi 

2. 
A (útočník): niunja so sonkal yop taerigi 
kaunde yopcha jirugi

3.
A (útočník): niunja so dung jumok yop terigi
najunde apcha busigi

Ilbo matsogi – jednokrokový boj

Ad2) Pan čaj matsogi

Ad3) Čaj matsogi