Na první dan

Pro zkoušky na I. dan bude požadováno

Tul: 
Hwa-Rang
Choong-Moo

Čaju matsogi
Hosinsul

tchukki
twimjo nopchi čchagi
twimjo tolljo čchagi
twimjo pande toljo čchagi (pouze muži)
twio tolmjo čchagi 360° (pouze muži)
twio nomo čchagi

wirjok
ap čchumok (pouze muži)
sonkchal
(15 let na lapu, mezi 15.-18. rokem 1 deska, nad 18. let dvě desky)
apkumčchi
balkal
twitčchuk (pouze muži)

teorie – ústní zkouška

  Moa čunbi sogi C
1. Annun so sonbadak miro makki
2. Annun so ap čirugi
3. Annun so ap čirugi
4. Niundža so sang pchalmok makki
  Niundža so ap čumok olljo čirugi
5. Mikulmjo kondžong so jop čirugi
6. Sudžik so sonkchal jop nerjo terigi
7. Konnun so ap čirugi
8. Konnun so pakat pchalmok nadžunde makki
9. Konnun so ap čirugi
10. Hošinsul
11. Kaunde jopčcha čirugo, niundža so sonkal jop terigi
  Obě ruce táhnout v opačném směru než směřuje kop
12. Konnun so ap čirugi
13. Konnun so ap čirugi
14. Niundža so sonkchal tebi makki
15. Konnun so son sonkut tulkchi
16. Niundža so sonkchal tebi makki
17. Nopchunde tolljo čchagi
18. Nopchunde tolljo čchagi, niundža so sonkchal tebi makki
  parun tongdžak
19. Konnun so pakat pchalmok nadžunde makki
20. Niundža so paro čirugi
21. Niundža so paro čirugi
22. Niundža so paro čirugi
23. Konnun so kjočcha čumok nullo makki
24. Mikulmjo niundža so jop palkchup tulkchi
25. Moa so an pchalmok jobap makki
26. Moa so an pchalmok jobap makki
27. Niundža so sonkchal tebi makki
28. Niundža so sonkchal tebi makki
  Moa čunbi sogi C
Narani junbi sogi
1.Niundža so sang sonkchal makki
2.Konnun so sonkchal nopchunde ap terigi
3.Niundža so sonkchal tebi makki
4.Konnun so opchun sonkut nopchunde tulkchi
5.Niundža so sonkchal tebi makki
6.Koburjo čunbi sogi A
7.Kaunde jopčcha čirugi
8.Niundža so sonkchal tebi makki
9.Tvimjo jopčcha čirugi, niundža so sonkchal tebi makki
10.Niundža so pakat pchalmok nadžunde makki
11.Konnun čunbi sogi
12.Murup olljo čchagi
13.Konnun so sonkchal tung napchunde ap terigi
14.Nopchunde tolljo čchagi
15.Kaunde tvitčcha čirugi
14.-15. parun tondžak
16.Niundža so pchalmok tebi makki
17.Kaunde tolljo čchagi
18.Kodžong so tigutča makki
19.Tvimjo tolmjo niundža so sonkchal tebi makki
20.Konnun so tvidžibun sonkut nadžunde tulkchi
21.Niundža so tung čumok joptvit terigi
22.Konnun so son sonkut tulkchi
23.Kounnun so tu pchalmok nopchunde makki
24.Annun so pakat pchalmok ap makki, annun so tung čumok nopchunde jop terigi
25.Kaunde jopčcha čirugi
26.Kaunde jopčcha čirugi
27.Niundža so kjočcha sonkchal momčchuo makki
28.Konnun so tu sonbadak olljo makki
29.Konnun so čchukchjo makki
30.Konnun so pande ap čirugi
Naranhi čunbi sogi