Chcete začít cvičit?

Není nic jednoduššího, než se zajít podívat na náš trénink.

Přijímání nových členů od 8 let výše, nutné účastnit se tréninků 2x týdně. 

Info pro nové zájemce

Trénink úterý 18.00 – 19.00, čtvrtek 17.30 – 18.45nutné chodit úterý i čtvrtek, protože trenér vede celou skupinu a především v začátcích je třeba chodit pravidelně.

První měsíc je zkušební, zda-li to dítě bude bavit – na trénink tedy pouze tepláky a tričko.

Pokud rodiče potvrdí, že dítě bude chodit, vyplní přihlášku do oddílu, na základě této přihlášky pak bude zaevidováno do oddílu a na email Vám budou chodit veškeré informace.
Následně člen obdrží dobok – cena cca 800* Kč – dodáme
*(cena se může v průběhu času měnit) .

Příspěvek do oddílu 500 Kč měsíčně, (platba za září, říjen, listopad a prosinec)
+ 150 Kč pololetní příspěvek do Českého svazu taekwonda
+ 50 Kč za vystavení průkazu člena
(ročně se platí příspěvek do svazu 300 Kč vždy v lednu).
tento příspěvek se platí proto, aby oddíl mohl čerpat dotace, aby člen mohl dělat zkoušky, účastnit se závodů
– celkem tedy 2.200 Kč na účet oddílu
Účet 115-1926060247/0100

– Upozorňujeme rodiče, že náš oddíl taekwonda není běžný zájmový kroužek, kam když dítě nedorazí, protože se mu zrovna nechce, nic se neděje. Bude totiž časem zaostávat za ostatními a nebude jej to bavit, protože nebude umět a také bude pro trenéra složité trénink vést.
Proto apelujeme na rodiče, pomozte nám a pokud dítě opravdu nebude nemocné, nebude mít nějaké školní aktivity, na tréninky jej posílejte.
Věřte, že i když se jim nechce, trénink se jim bude líbit.
Nám trenérům se kolikrát také nechce, ale když na trénink dorazíme, naplní nás to energií a o tom také taekwondo je.

– Pokud delší dobu nebude dítě pravidelně docházet bez řádného zdůvodnění, bude z oddílu odhlášeno. Zájemců máme hodně, kapacita tělocvičny je bohužel omezená.

– Více případných informací na tel. 721 507 672 Anna Pösingerová st., nebo na email tkwkwang@seznam.cz

Oddíl pořádá soustředění
-jarní v květnu (cca 8.-12.5.) a letní v srpnu (předběžně 10.-18.8. bude upřesněno).

Účast doporučujeme, stmeluje se zde kolektiv nejen s členy oddílu ale i s trenéry, kromě pravidelných tréninků se hrají hry, v létě je celotáborová hra.

– Oddíl pořádá cca 2x ročně zkoušky v tělocvičně

– Na stránkách kwangmyong.cz si můžete prohlédnout fotky ze všech našich oddílových a závodních aktivit.


Kdy a kde máme tréninky

Pokud jste se již rozhodli, stáhněte si přihlášku, vyplňte ji a doneste na trénink.
PDF Přihláška

Každý rok se účastníme několika závodů pořádaných svazem nebo jednotlivými oddíly viz kalendář akcí.